Audity, účtovníctvo, mzdy a poradenstvo

Naša spoločnosť Vám poskytne služby v oblastiach auditu (štatutárny audit účtovnej závierky, audit výročných správ, príprava a audit konsolidovanej účtovnej závierky, akvizičný audit), účtovnícka a miezd (komplexné vedenie účtovníctva outsourcingovou formou, komplexné vedenie mzdovej a personálnej agendy, spracovanie finančných výkazov, vypracovanie daňových priznaní) a poradenstva (účtovné a ekonomické poradenstvo, pomoc subjektom pri ich daňovej registrácii, zastupovanie klienta pred daňovými orgánmi). V súčasnosti vedieme podvojné a jednoduché účtovníctvo pre cca 110 spoločností. Našu klientelu tvoria spol s r.o., podnikatelia -fyzické osoby,  a.s., obč. združenia, nadácie, firmy so zahraničnou účasťou. Naša klientela vznikla a vzniká zväčša z dobrých referencií prostredníctvom našich stabilných klientov.Našou prioritou je poskytovanie služieb a odborných rád klientom tak, aby sa mohli plne venovať svojej podnikateľskej činnosti, bez toho, aby boli zaťažení ekonomickými a daňovými zmenami, ktoré sú v našej legislatíve pomerne časté. Naša spoločnosť získala oprávnenie používať certifikačnú značku kvality ISO 9001:2008. Sme členmi medzinárodnej asociácie IECnet. Ide o sieť audítorských, účtovných a daňových poradcov. Asociácia pôsobí od roku 1987 a má vyše 80 členov po celom svete. Komunikujeme v anglickom a nemeckom jazyku. Ak hľadáte audítora, alebo účtovníka, radi Vám poskytneme naše odborné služby a veríme, že budeme Vaším spoľahlivým partnerom pri podnikaní.

Prejsť na web dodávateľa
  • Cena: podľa zákazky
  • Lokalita : Bratislava

Dalšie produkty dodávateľa

Kontakt

SAHESA s.r.o.

Adresa
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Web
http://www.sahesa.sk