Vedenie účtovníctva

Pre zachovanie profesionality v oblasti účtovníctva, sa podieľajú naši pracovníci aj asistenti audítora priamo na účtovaní podnikateľských subjektov. Vedieme externe účtovníctva na základe spoľahlivosti, vysokej kvality a flexibility. Profesionalita našich účtovníkov je potvrdená certifikátmi v Komore účtovníkov, ktorá zabezpečuje ich sústavné školenie z hľadiska nových legislatívych noriem. Dlhoročná vernosť našich klientov je toho dôkazom. Rozsah poskytovaných prác: - vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva - spracovanie podkladov a evidenicia DPH, k cestnej dani - spracovanie mzdovej a personálnej agendy: výpočet miezd zamestnancom, ich evidencia, spracovanie výkazov pre poisťovne, vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - komunikácia s poisťovňami, ELDZ, rôzne potvrdenia zamestnancom - spracovanie štatistických výkazov pre Národnú banku, štatistické úrady, Intrastat - vypracovanie ročnej účtovnej závierky a priznania k daní z príjmu FO a PO, komunikácia s daňovými úradmi - realizujeme aj vedenie účtovníctva pri likvidácii spoločností - zabezpečujeme spätné rekonštrukcie účtovníctva Účtovnú agendu spracovávame podľa požiadaviek klienta na vlastnom programovom vybavení v priestoroch našej ekonomickej kancelárie. Snahou spoločnosti je, aby služby, ktoré poskytuje neboli len strohými a automaticky poskytnutými informáciami, ale aby boli predovšetkým prínosom pre rast a dynamický rozvoj spoločnosti klienta.

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Bratislava

Dalšie produkty dodávateľa

Kontakt

SAHESA s.r.o.

Adresa
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Web
http://www.sahesa.sk