Vedenie účtovníctva

Pre zachovanie profesionality v oblasti účtovníctva, sa podieľajú naši pracovníci aj asistenti audítora priamo na účtovaní podnikateľských subjektov. Vedieme externe účtovníctva na základe spoľahlivosti, vysokej kvality a flexibility. Profesionalita našich účtovníkov je potvrdená certifikátmi v Komore účtovníkov, ktorá zabezpečuje ich sústavné školenie z hľadiska nových legislatívych noriem. Dlhoročná vernosť našich klientov je toho dôkazom. Rozsah poskytovaných prác: - vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva - spracovanie podkladov a evidenicia DPH, k cestnej dani - spracovanie mzdovej a personálnej agendy: výpočet miezd zamestnancom, ich evidencia, spracovanie výkazov pre poisťovne, vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - komunikácia s poisťovňami, ELDZ, rôzne potvrdenia zamestnancom - spracovanie štatistických výkazov pre Národnú banku, štatistické úrady, Intrastat - vypracovanie ročnej účtovnej závierky a priznania k daní z príjmu FO a PO, komunikácia s daňovými úradmi - realizujeme aj vedenie účtovníctva pri likvidácii spoločností - zabezpečujeme spätné rekonštrukcie účtovníctva Účtovnú agendu spracovávame podľa požiadaviek klienta na vlastnom programovom vybavení v priestoroch našej ekonomickej kancelárie. Snahou spoločnosti je, aby služby, ktoré poskytuje neboli len strohými a automaticky poskytnutými informáciami, ale aby boli predovšetkým prínosom pre rast a dynamický rozvoj spoločnosti klienta.

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Bratislava

Dalšie produkty dodávateľa

Audity, účtovníctvo, mzdy a poradenstvo

Audity, účtovníctvo, mzdy a poradenstvo

Naša spoločnosť Vám poskytne služby v oblastiach auditu (štatutárny audit účtovnej závierky, audit výročných správ, príprava a audit konsolidovanej účtovnej závierky, akvizičný audit), účtovnícka a miezd (komplexné vedenie účtovníctva outsourcingovou formou, komplexné vedenie mzdovej a personálnej a...

Spracovanie mzdovej a personálnej agendy

Spracovanie mzdovej a personálnej agendy

Výpočet miezd zamestnancom, ich evidencia, spracovanie výkazov pre poisťovne, vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.

Audit, účtovníctvo a poradenstvo

Audit, účtovníctvo a poradenstvo

Audit, účtovníctvo a poradenstvo. Člen medzinárodnej asociácie IECnet. Certifikát ISO 9001:2008. Kvalitné referencie.

Spracovanie miezd

  • Lokalita : Bratislava

Účtovníctvo a jeho vedenie

  • Lokalita : Bratislava

Poradenstvo - vrátenie DPH

  • Lokalita : Bratislava

Overenie použitia grantov z EU

  • Lokalita : Bratislava

Špecializované audity

  • Lokalita : Bratislava
Poradenstvo - finančné analýzy

Poradenstvo - finančné analýzy

Vychádzajúc z dlhodobej praxi vieme, že nie každá spoločnosť má svojho analytika, ktorý by sa zaoberal systémovými analýzami hospodárenia spoločnosti. Súčasťou našich služieb je práve takáto analýza, ktorú si klienti veľmi oceňujú a ktorá im pomáha ako pri zostavovaní výročných správ.

Zastupovanie v daňovom konaní

Zastupovanie v daňovom konaní

V rámci zastupovania v daňovom konaní na základe splnomocnenia klientom, jednáme s daňovým úradom, vybavujeme žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, zastupujeme klienta pri daňovej kontrole, poskytneme adresu pre doručovanie, zabezpečujeme odvolania.

Účtovný audit

  • Lokalita : Bratislava

Výročné správy

  • Lokalita : Bratislava

Kontakt

SAHESA s.r.o.

Adresa
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Web
http://www.sahesa.sk